Smart, normbrytande och människovänligt

Först när vi blickar tillbaka...

...så kommer vi att kunna se storheten i vad som hänt. Stora förändringar kan man inte riktigt se när de händer. De är för stora och genomgripande för att våra sinnen ska kunna hantera alla samband och beroenden. Senare - många, många år fram i tiden - kommer vi att titta tillbaka på just den tid som är nu och inse hur mycket det var som förändrades i grunden.

Digitaliseringen är i mycket konsekvensen av teknisk utveckling. Men konsekvensen av digitaliseringen är ett samhälle som vilar på nya normer. Normer ändras i sin egen takt och det är just därför man sällan ser när det händer. Men det händer. Precis hela tiden. Och digitaliseringen är bara ett av många exempel.

New Norm Invest investerar i företag som har en viktig roll att spela i normförflyttningen och som har ett existensberättigande också efter detta att normerna har ändrats. New Norm Invest investerar i företag som fungerar i de normer som gäller här och nu men som kommer att blomma ut och bli mycket mera i takt med att normerna utvecklas.

Investeringsfilosofi

Vi investerar coaching, värde och medel i idéer och de personer som brinner för att förverkliga dem om de är:

  • Smarta.
  • Normbrytande.
  • Människovänliga.
  • Hållbara och genomtänkta.
  • Drivna av passion och passionerade människor.
  • Småskaliga, åtminstone initialt.
  • Långsiktiga, med en stadig förankring i historien - både den förgångna och den kommande.

Hör av dig!

Om du har idéer på nya projekt, är intreserad av något av de pågående eller är intresserad, är intresserad av att placera kapital i företaget eller vill coacha i något av de nya projekten - hör av dig till:

hello@newnorminvest.com


Kortfattad bakgrund och mer läsning

New Norm Invest grundades 2016 av Nils Erik Wallman med syftet att låta värden i vissa innehav hjälpa till med utvecklingen av nya projekt utan att för den skull behöva tvinga fram exit i innehaven. Läs mer på hans hemsida nilserikwallman.com.

Nedan en kort film om själva grundinställningen till innovation och de samhälleliga utmaningar han vill tackla med de olika innehaven.